รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
หมู่ที่ 6 บ้านนิคม   ตำบลท่าเรือ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 94120


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :