โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
หมู่ที่ 8.​บ้านนิคม  ตำบลท่าเรือ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 94120
เบอร์โทรศัพท์ 0819638374​
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,16:05   อ่าน 51 ครั้ง