ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการและคณะครูได้ออกเยี่ยมติดตามการเรียนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19พร้อมทั้งรับ- (อ่าน 3436) 25 มิ.ย. 63
ผู้บริหารพร้อมคณะครู ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ (อ่าน 3479) 17 มิ.ย. 63
ผู้บริหารพร้อมคณะครู ประชุมวางแผนการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ (อ่าน 3454) 15 มิ.ย. 63
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึก (อ่าน 3626) 25 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึก (อ่าน 4175) 21 ม.ค. 62
น.ภ.น้อมใจถวายอาลัย (อ่าน 4176) 02 ธ.ค. 59
การจัดการขยะอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ) (อ่าน 4577) 01 ธ.ค. 59