โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
หมู่ที่ 8.​บ้านนิคม  ตำบลท่าเรือ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 94120
เบอร์โทรศัพท์ 0819638374​
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 (อ่าน 33) 13 มิ.ย. 64
ผู้บริหารพร้อมคณะครู ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ (อ่าน 3556) 17 มิ.ย. 63
ผู้บริหารพร้อมคณะครู ประชุมวางแผนการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ (อ่าน 3536) 15 มิ.ย. 63
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึก (อ่าน 3704) 25 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึก (อ่าน 4255) 21 ม.ค. 62
น.ภ.น้อมใจถวายอาลัย (อ่าน 4212) 02 ธ.ค. 59
การจัดการขยะอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ) (อ่าน 4612) 01 ธ.ค. 59