ปฐมวัย

นางซ่อนกลิ่น เรืองยังมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนัสรีนย์ มะยี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0