ผู้บริหาร

นายวิรัตน์ จันทร์งาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2016
ปรับปรุง 26/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 109835
Page Views 125214
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ
2 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ
3 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ
4 โรงเรียนบ้านดูวา มายอ
5 โรงเรียนบ้านควนหยี มายอ
6 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ
7 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ มายอ
8 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ
9 โรงเรียนบ้านน้ำใส มายอ
10 โรงเรียนบ้านถนน มายอ
11 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ มายอ
12 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ
13 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) มายอ
14 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ
15 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ (073) 335493
16 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ
17 โรงเรียนบ้านบูดน มายอ
18 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ
19 โรงเรียนบ้านสะกำ มายอ
20 โรงเรียนบ้านกูวิง มายอ
21 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง มายอ
22 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ
23 โรงเรียนบ้านบาละแต มายอ
24 โรงเรียนบ้านปานัน มายอ
25 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ
26 โรงเรียนบ้านเขาวัง มายอ
27 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ (073) 489206
28 โรงเรียนบ้านมะหุด มายอ
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
30 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ
31 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) ยะรัง
32 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง
33 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง
34 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง
35 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง
36 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง
37 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ยะรัง
38 โรงเรียนบ้านสิเดะ ยะรัง
39 โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง
40 โรงเรียนต้นพิกุล ยะรัง
41 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง
42 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง
43 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง
44 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ยะรัง
45 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ยะรัง
46 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง
47 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง
48 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง
49 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง
50 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง (073) 434282
51 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง
52 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง
53 โรงเรียนบ้านระแว้ง ยะรัง
54 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง
55 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง
56 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ยะรัง
57 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
58 โรงเรียนบ้านยะรัง ยะรัง
59 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง
60 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง
61 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะรัง
62 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง
63 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง
64 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง
65 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง -
66 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง
67 โรงเรียนบ้านบูโกะ ยะรัง
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวี ยะรัง (073) 483217
69 โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน
70 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แม่ลาน
71 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน (073) 356382
72 โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน
73 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แม่ลาน
74 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน 0849670284
75 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพธิ์
76 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โคกโพธิ์
77 โรงเรียนจิปิภพพิทยา โคกโพธิ์
78 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพธิ์
79 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพธิ์
80 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพธิ์
81 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพธิ์
82 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์
83 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธิ์
84 โรงเรียนวัดธนาภิมุข โคกโพธิ์
85 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์
86 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพธิ์
87 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์
88 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์
89 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์
90 โรงเรียนบ้านเกาะตา โคกโพธิ์
91 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธิ์
92 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพธิ์
93 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพธิ์
94 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ 0-7343-1014
95 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์
96 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์
97 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธิ์
98 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์
99 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพธิ์
100 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์
101 โรงเรียนโฆษิตอนุสรณ์ โคกโพธิ์
102 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพธิ์
103 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์
104 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธิ์
105 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพธิ์
106 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์
107 โรงเรียนบ้านตุปะ โคกโพธิ์
108 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์
109 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์
110 โรงเรียนวัดทรายขาว โคกโพธิ์
111 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์
112 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธิ์
113 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์
114 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์
115 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพธิ์
116 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพธิ์
117 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์
118 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพธิ์
119 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ท่าเรือ โคกโพธิ์